ผู้ดำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทย่อย (Holding Company) ที่สร้างผลตอบแทนในการลงทุนในระยะยาว และเปิดกว้างการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ และจะสามารถสร้างผลกำไรได้ อย่างมั่นคง

ธุรกิจพลังงาน

ธุรกิจพลังงาน : โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน อ่านต่อ


ธุรกิจวัสดุและวิศวกรรมการก่อสร้าง

ธุรกิจวัสดุและวิศวกรรมการก่อสร้าง : ลวดเหล็กแรงดึงสูง การขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดิน อ่านต่อ  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)