บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด

CEN ถือหุ้น

                100.00%

ลักษณะธุรกิจ

                ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อน

ปีที่ก่อตั้ง

                2548

ทุนจดทะเบียน

                242,000,000 บาท

ที่อยู่

                1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703, 1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์

                0 2049 1041-3
                www.enesol.co.th