บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด

CEN ถือหุ้น

                99%

ลักษณะธุรกิจ

                ผู้ผลิต และจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล

ปีที่ก่อตั้ง

                2558

ทุนจดทะเบียน

                50,000,000 บาท

ที่อยู่

                1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์

                0 2049 1041-3
                www.evergreen-biomass.com  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)