บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

CEN ถือหุ้น

                35.00%

ลักษณะธุรกิจ

                ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและโทรคมนาคม และให้เช่าเสาโทรคมนาคมในต่างประเทศ

ปีที่ก่อตั้ง

                2510

ทุนจดทะเบียน

                4,343,633,540.40 บาท

ที่อยู่

                สำนักงานพระราม 3 เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์

                0 2049 1041-3
                www.skytower.co.th