ข่าวและกิจกรรม


      ร่วมแบ่งปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 โดย บมจ.แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค