รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ

โครงสร้างการบริหารจัดการ


หมายเหตุ  ลำดับที่ 1 -6  คือผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.


  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)