รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ
 
     
 
                                                            หรือ ส่งไปรษณีย์ ติดผนึกมายัง
                                                            คุณวุฒิชัย ลีนะบรรจง "ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร"
                                                            คุณเกณิกา  งามเจริญสถาพร "เลขานุการบริษัท"
                                                            บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
                                                            1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120
                                                            โทรศัพท์ 02-049-1041
                                                            โทรสาร  02-049-1045

  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)