บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

CEN ถือหุ้น

                99.99%

ลักษณะธุรกิจ

                ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดิน

ปีที่ก่อตั้ง

                2553

ทุนจดทะเบียน

                150,000,000 บาท

ที่อยู่

                1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์

                0 2049 1041-3  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)