บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

CEN ถือหุ้น

                72.93%

ลักษณะธุรกิจ

                ผู้ผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบเส้นเดี่ยว และตีเกลียวลวดเชื่อมไฟฟ้าและลวดสปริง

ปีที่ก่อตั้ง

                2531

ทุนจดทะเบียน

                686,457,172.50 บาท (ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)

ที่อยู่

                1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703, 1704 พระหราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์

                0 2049 1001-4
                www.rwi.co.th